Pouť do Skoků

Skocká stezka

V roce 2009 proběhl „zkušební“ provoz, poutníci a ostatní návštěvníci mohli využít značené trasy a stávajících dostupných služeb. Program svého putování si musí poutníci připravit sami a rovněž si včas a předem zajistit nezbytné služby, zejména ubytování a stravování. Kapacita ubytovacích zařízení po trase je v některých místech malá a nemusí vyhovovat některým požadavkům, zejména pokud jde o ceny, bohužel zatím zde zcela chybí laciné poutnické ubytovny. Rovněž je třeba počítat s tím, že některé úseky trasy jsou dosud neupravené a obtížně schůdné (bujná vegetace, překážky, přechody vodních toků bez lávek a mostů), na úpravě a vylepšení těchto úseků usilovně pracujeme s podporou Karlovarského kraje, obcí regionu a zejména s pomocí dobrovolníků z řad přátel Skoků a poutnictví. Délka trasy z Teplé do Skoků je 57,6 km, až do Žlutic potom 66,5 km. Pro případný návrat do Teplé lze využít trasy Žlutice-Bečov nad Teplou-Teplá, a to po železnici. V Bečově nad Teplou, kde je přestup na vlak ve směru na Mariánské Lázně, doporučujeme navštívit místní státní hrad a zámek s expozicí významné kultovní památky – relikviáře sv. Maura.
stezka_znacka.gifNové značení trasy od roku 2015 představuje bílá mariánská hvězda na modrém čtvercovém podkladu. Toto speciální značení je pouze ve směru pouti z Teplé do Skoků, putování opačným směrem z hlediska dobré orientace a dodržení smyslu poutě poutníkům ani dalším návštěvníkům rozhodně nedoporučujeme!

Od roku 2010 jsou na poutní stezce v průběhu poutní sezóny zavedeny pro zájemce poutnické pasy a vydávání certifikátů o vykonání poutě. Pasy jsou vydávány poutníkům v Teplé, v pokladně „starého“ návštěvnického provozu kláštera. K pasům obdržíte označení poutníka, modrou stužku, nebo si lze zakoupit placku – odznak poutníka. Certifikáty vydává po předložení potvrzených poutnických pasů služba v kostele ve Skocích. Při vyhlášení mimořádné, tj. „malé“, zkrácené poutě, jsou poutnickém pasy vydávány v toužimském turistickém infocentru nebo na jiném určeném místě. Ve Skocích je pak opět vydán zvláštní certifikát.

aktual_stezka-trasa-2015_mapapngwebDalší informace najdete na stránkách:
http://www.skoky.eu/clanky/skokovska-stezka/